Arvslagstiftningen diskriminerar barn i regnbågsfamiljer, uppger ny forskning

Medianen i ett queer-arv i Finland är omkring 30 000 €, medan ett arv i medeltal låg på omkring 80 000 € i Finland år 2015. De största arven bland lesbiska, homosexuella och trans*-personer mottas i Helsingfors. Det här framgår i en ny enkätundersökning som utförts vid Helsingfors universitet.

Under 25 % av dem som hör till sexuellt marginaliserade grupper har gjort upp testamente, och endast 7 % har utfört arvsplanering.

Resultaten av enkäten publiceras ti den 8 mars kl. 9 i tidningssalen i Porthania (Helsingfors universitet, Lehtisali, P219, Universitetsgatan 3). Tillställningen är öppen. Kaffeservering. 

Akademiforskare Antu Sorainen informerar närmare om enkätresultaten. I tillställningen deltar också professor Urpo Kangas, som diskuterar om behovet av att reformera arvslagsstiftningen bland annat för att den är diskriminerande från regnsbågsfamiljernas synvinkel.

Den internationella enkätundersökningen ”Arv och testamenten i sexuellt marginaliserade grupper” utfördes via nätet på svenska, finska, engelska, ryska, rumänska och ungerska. Det är den första omfattande enkätundersökningen som gjorts om temat i hela världen. Undersökningen ger viktig information till diskussionen som för närvarande förs i EU om homosexuellas och lesbiska personers rättigheter i olika länder.

Av undersökningen framgår att över 63 % av dem som hör till LGBT-grupper upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om arvslagsstiftningen för att kunna skriva testamente eller på annat sätt planera sina arvsfrågor. Tre av tio homosexuella män men endast två av tio lesbiska har skrivit testamente. Närmare var tionde av alla som hör till sexuellt marginaliserade grupper har varit delaktiga i en arvstvist. Oftast har det handlat om en tvist mellan syskon eller mer avlägsna släktingar, inte de egna föräldrarna.

Undersökningen utfördes av akademiforskare, docent Antu Sorainen. Projektet finansieras av Finlands Akademi. Undersökningen ”Arv och testamenten i sexuellt marginaliserade grupper” gjordes i ämnet genusvetenskap vid Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet. Politices magister Anna Heinonen har assisterat i att utföra enkäten.

Enkäten besvarades av över 1 000 personer, av vilka omkring hälften är från Finland. Omkring 5 procent svarade på svenska. Sorainen har också samlat ett omfattande intervjumaterial om temat som stöd för enkätundersökningen.

Tilläggsuppgifter:

* Projektets webbsida: antusorainen.com

* FB -grupp https://www.facebook.com/queerwills/?ref=aymt_homepage_panel

* Bloggen “Why and how to study queer inheritance and will-writing?”: http://blogs.bbk.ac.uk/research/

Kontaktuppgifter:

Antu Sorainen, akademiforskare, docent.

Telefon: +358-44-5331984

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail