For the Swedish Press

Fredagen den 15 januari kl. 11.00. 

Massivt intresse för enkät om queer-arv överraskade forskare – fler svar önskas ännu från Sverige

Hurdana erfarenheter har personer i sexuellt marginaliserade grupper av frågor som gäller arv och testamenten? Det här utreds för närvarande genom en enkätundersökning i Sverige, Finland, Ryssland, Storbritannien, Rumänien och Ungern. Det stora intresset att delta i undersökningen har överraskat akademiforskare, docent Antu Sorainen vid Helsingfors universitet som står för analysen. Men hon hoppas på ännu fler svar – särskilt från Sverige.

  • Arvssystemet grundar sig på en relativt snäv uppfattning om släktskaps- och familjerelationer. Många lesbiska, homosexuella män och andra som hör till sexuellt marginaliserade grupper samt transpersoner lever i vård- och familjerelationer som definitionen i lagen lämnar utanför. Forskningsresultaten har därmed betydelse för samhällelig jämlikhet, synlighet och rättvisa.

– Hittills har vi fått hundratals fler svar än vad vi ursprungligen väntade oss. De flesta som deltagit är ändå från Finland. Att få fler svenskar att svara på enkäten skulle vara ytterst viktigt eftersom Sverige avstått från arvsskatten – något som man i Finland överväger att göra. De sexuellt marginaliserade gruppernas ställning är därtill annorlunda i Sverige. En jämförelse mellan länderna skulle ge information som är forskningsmässigt viktig och som därtill behövs i aktuellt politiskt beslutsfattande.

Enligt Sorainen kan avskaffad arvsskatt vara problematisk ur de sexuellt marginaliserade gruppernas synvinkel.

  • Det här leder till att lägenheter i Stockholm och Göteborg och annan förmögenhet i allt större grad går i arv. Om man inte kommer från en förmögen familj eller om man är immigrant som inte kommer åt lägenheterna som går i arv kan man ytterligare marginaliseras om man hör till en sexuellt marginaliserad grupp eftersom äktenskapsmarknaderna är mindre bland dem. Alla queer-personer vill dessutom inte gifta sig.

Enkäten är öppen fram till slutet av januari.

  • Enkäten är anonym, men vill man bli intervjuad kan man lämna sina kontaktuppgifter. Jag kommer nämligen att tillbringa våren 2017 vid Södertörns högskola bland annat för att samla tilläggsmaterial genom intervjuer.
  • Projektet finansieras av Finlands Akademi.

Länk till enkäten: https://www.sogosurvey.com/survey.aspx?k=SsUTSSVsTsPsPsP&lang=13&Dir=FST&Data=

Facebook-grupp om enkäten:

https://www.facebook.com/queerwills/

Projektets webbsida: http://antusorainen.com

Länk till engelskspråkig bloggtext om queer-arv och arvsskatt: http://revaluingcare.net/inheritance-system-and-care-part-2/

Antu Sorainen,
docent, akademiforskare,
Finlands Akademi, Helsingfors universitet
Email: antu.sorainen@helsinki.fi
Tel. +358-44-5331984

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail