For the Finnish Press in Swedish

21.01.16

Vänner ersätter ofta släkten när regnbågsfolkets liv krisar– undersökning visar att queer-testamenten blivit allt vanligare


Hurdana erfarenheter har personer i sexuellt marginaliserade grupper av frågor som gäller arv och testamenten? Det här utreds för närvarande genom en omfattande intervju- och enkätundersökning i Sverige, Finland, Ryssland, Storbritannien, Rumänien och Ungern. Det stora intresset att delta i undersökningen har överraskat akademiforskare, docent Antu Sorainen vid Helsingfors universitet som står för analysen. Hittills har man fått in ett rekordantal, över 800 svar. Sorainen hoppas ändå på ännu fler svar – särskilt av finlandssvenskar och från Sverige.

– Arvssystemet grundar sig på en relativt snäv uppfattning om släktskaps- och familjerelationer. Många lesbiska, homosexuella män och andra som hör till sexuellt marginaliserade grupper samt transpersoner lever i vård- och familjerelationer som definitionen i lagen lämnar utanför. I min intervjuundersökning, där 50 deltagit, framgår att det stöd som regnbågsfolket får av sina vänner i många fall ersätter den hjälp som släkten och samhället vanligtvis står för vid ålderdom, sjukdom eller i samband med familjekriser.

En av de intervjuade, Rauno Endén, 66, nyligen pensionerad tidigare förlagschef vid Finska litteratursällskapet, berättar att en av hans homosexuella vänner som nyligen dött var tvungen att ligga flera år som sängpatient i olika sjukhus.

– Hans närmaste vänner skötte de praktiska ärendena och besökte honom varje vecka. De gav honom mat och dryck och underhöll honom. Det här gjorde att hans sista levnadsår var lättare och mer meningsfulla då hans släktingar bodde långt borta och inte stod honom särskilt nära. Utan homogemenskapen skulle han ha lidit mycket mer och blivit ensam.

Endén har själv skrivit testamente för flera år sedan.

–  Med hjälp av queer-testamentsdonationer kunde man till exempel grunda ett pop up-bokförlag som skulle ge möjlighet till att ge ut sådana existerande, lysande manuskript som för närvarande saknar publiceringsforum i och med att bokbranschen befinner sig i kris. Litteraturen kan öppna nya världar och hjälpa att utmana rådande sanningar. I böcker finns karaktärer som man kan identifiera sig med. Och böcker kan erbjuda så mycket mer än sociala mediers kortsiktiga värld, säger Endén.

Sorainens intervjuundersökning visar att det blir allt vanligare bland regnbågsfolket att göra upp testamenten till förmån för en partner av samma kön eller för queer-gemenskapen.

–  Hittills har vi fått hundratals fler svar än vad vi ursprungligen väntade oss. De flesta som deltagit är ändå från Finland. En jämförelse mellan länderna skulle ge information som är forskningsmässigt viktig och som därtill behövs i aktuellt politiskt beslutsfattande, säger Sorainen.

–  Det preliminära resultatet är att barn i regnbågsfamiljer befinner sig i en ojämlik position när det gäller arvsfrågor, särskilt om föräldrarna skiljer sig eller om mor- eller farföräldrar vill flytta sitt arv över en generation. Enligt internationell forskning har gudbarnen en specialställning i lhbt-folkets testamenten, men det här verkar inte vara fallet i Finland.
Enligt Sorainen kan ärvdabalkens förväntning av traditionella familje- och släktskapsmodeller kombinerad med juristerna svaga kunnande om queer-relationernas verklighet vara problematisk ur de sexuellt marginaliserade gruppernas synvinkel. Därför har resultaten av en omfattande enkätundersökning betydelse för samhällelig synlighet och rättvisa.

–  Enkäten är anonym, men vill man bli intervjuad kan man lämna sina kontaktuppgifter. Jag kommer nämligen att göra intervjuer i olika delar av Finland och Sverige. Jag kommer också att intervjua minoriteter inom minoriteterna, såsom sverigefinländare, samer och rumäner.

Projektet finansieras av Finlands Akademi. Enkäten är öppen fram till slutet av januari.
Länk till enkäten: https://www.sogosurvey.com/k/TsUTSSVsTsPsPsP

Facebook-grupp om enkäten:
https://www.facebook.com/queerwills/

Projektets webbsida: http://antusorainen.com

Länk till engelskspråkig bloggtext om queer-arv och arvsskatt: http://revaluingcare.net/inheritance-system-and-care-part-2/
Antu Sorainen,
docent, akademiforskare,
Finlands Akademi, Helsingfors universitet
Email: antu.sorainen@helsinki.fi
Tel. +358-44-5331984

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail